[20 abril, 2009]

Afegim un nou capítol al Podcast de Pot de Plom TV. Dins de l’espectacle “Històries de Reis i Bufons” Xavi Castillo fa un repás a la nostra benvullguda televisió autonómica “Canal 9, bufam un Ou!”. Eixa televisió que paguem entre tots els valencians i que tan ens avergoneix…