[7 gener, 2013]

Col·labora http://www.iboogeek.com/  Amb la privatització de la gestió de la sanitat pública hem pogut “veriuar” què es el que es podrem trobar a les portes dels ambulatoris de hui en avant. A més, definim un concepte econòmic de primer ordre: el dèficit espanyol.