[12 desembre, 2012]

El passat dilluns 12 de desembre de 2011 Francisco Camps i Ricardo Costa es van seure per fi en el silló dels acusats. En Pot de Plom no podíem deixar d’averiuar una cita històrica com aquesta i allí que s’en vam anar.