Actualitat i Notcies Clips d'Espectacles

Canal Youtube
També pots probar tots els nostres
vídeos al canal de Youtube de
Pot de Plom.
Subscriu-te per tal d'estar al corrent
de les noves publicacions.

SEGON CAPíTOL D’UN PAíS DE LLIBRE, UN PAíS DE RONDALLES.

Hui estem en el colegi CEIP Blasco Ibàñez de Castelló, contant la rondalla Tombatossals.

Rondalles